درباره ما

شرکت یاس پلاست با پایش شرایط و انجام مطالعات گسترده، سرمایه گذاری خود را برای حضور در صنعت PET از سال 1387 آغاز نمود و نهایتاً امروزه با بهره گیری از بروزترین تکنولوژی تولید پریفرم جایگاه مناسبی در بین تولیدکنندگان این محصول دارد.

 

تعهد به کیفیت پایدار، تلاش برای نوآوری های منحصر به فرد در این صنعت و شناسایی نیازهای واقعی مشتریان، در سرلوحه فعالیت های این مجموعه جوان قرار دارد.

 

 

خط مشي سيستم مديريت يكپارچه (IMS) و FSSC22000

شرکت یاس پلاست شمال

 

 شرکت یاس پلاست شمال توليد كننده پریفرم در راستای بهبود کیفیت بر اساس دانش فنی پرسنل، بکارگیری ماشین آلات مدرن، اشاعه و ترویج کارگروهی، حفظ صیانت از نیروی انسانی و توجه به مشتریان و طرفهای ذینفع و برقراری توسعه پایدار، خود را متعهد به رعايت استاندارد هاي ملي و الزامات قانوني و ساير الزامات كيفي ، زيست محيطي، ايمني و بهداشت شغلی و ایمنی بهداشت موادغذایی ميداند. لذا به منظور تحقق الزامات فوق و بهبود مستمر آن اقدام به استقرار سيستم مديريت يکپارچه براساس الزامات استانداردهای بین المللی ISO9001:2015 ، ISO14001:2015   ، ISO 45001:2018  وFSSC 22000 V5.1  نموده است.

دراين راستا اصول ذيل را بعنوان خط مشي خود اعلام مي نمايد :

  1. تلاش در جهت افزایش رضايتمندي مشتريان و رعایت الزامات ایمنی ، بهداشتی مواد غذایی آنها از طريق شناسایي نیازها و انتظارات مشتریان و تامین آنها
  2. تعهد به بهبود مستمراثر بخشي كليه فرآيندها ، عملکرد کیفی، زيست محيطي ، ايمنی و بهداشت شغلی و ایمنی بهداشت موادغذایی
  3. ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات
  4. توسعه منابع انسانی از طریق آموزش های مداوم و پیوسته و مشاركت آنها در جهت بهبود
  5. کاهش آلاینده ها و انواع آلودگی های زيست محيطي ، ايمنی وبهداشت شغلی و پیشگیری از آنها
  6. کاهش حوادث و رویدادها و ارتقای وضعیت ایمنی و بهداشتی پرسنل
  7. تولید محصول سالم وبهداشتی ازطریق شناسایی، ارزیابی و کنترل مداوم مخاطرات و جلوگیری از تولید و توزیع محصولات غیرایمن

 

این خط مشی بیانگر تعهد ویژه مدیریت شرکت نسبت به مقوله کیفیت، ایمنی  غذایی ، ایمنی و بهداشت و محیط زیست بوده و مسئولیت پیاده سازی، اجرا و نگهداری سیستم مورد نظر با نماینده مدیریت شرکت می باشد. به این وسیله کلیه پرسنل شرکت ملزم می باشند تا با تعهد، مسئولیت پذیری و همکاری تام با نماینده مدیریت نسبت به ایجاد زمینه های اجراء، استقرار، توسعه و افزایش اثر بخشی سیستم مورد نظر و دستیابی به اهداف فوق الذکر کوشیده و از هیچ تلاشی فروگذار ننمایند. اين خط مشي به كليه كاركنان ابلاغ مي گردد و در اختيار كليه طرف هاي ذينفع نيز قرار داده می شود