تماس با ما

تلفن: ۲۲۱۴۳۰۵۰- ۰۲۱ , ۲۲۱۴۳۰۶۰-۰۲۱, ۲۲۱۴۳۰۷۰-۰۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۶۱۹۷۳
فکس: ۰۲۱-۲۲۱۴۳۰۸۰

آدرس: تهران، سعادت آباد. صندوق پستی:۱۹۸۱۶۷۶۸۸۳

ایمیل: sales@yasplast.ir